Další bohoslužba proběhneV neděli od 9:30 hodin.

Kde nás najdeš?Sládkova 767/8, Litoměřice 41201

O nás

  • Náš sbor ECM Litoměřice je společenství lidí, které se hlásí ke svobodě svědomí a osobní odpovědnosti před Bohem. Nechceme nikomu předepisovat, jak má věřit. Snažíme se však lidem cestu k Bohu ukázat. Mnozí lidé mají k církvi všeobecnou nedůvěru, protože o jejím životě vědí jen velmi málo. Rádi bychom Vám pomocí těchto stránek dali nahlédnout, kam si třeba netroufáte.
  • Do našeho sborového domu, do školy, do školky, do mateřského centra i do společenství církve. Možná pak najdete odvahu setkat se s námi tváří v tvář. Věříme, že cesta k Bohu je otevřena v každém věku.
  • Jsme připraveni odpovědět vám na otázky, které nám zašlete na naši e-mailovou adresu nebo se s vámi osobně setkat.

Co je křesťanství

Křesťanství je založené na učení evangelia, které dal světu Ježíš Nazaretský zvaný Kristus. Každý správný křesťan věří v Ježíše Krista jako svého spasitele a Božího syna, který položil svůj život za hříchy celého světa. Učení evangelia čerpají křesťané z knihy knih, kterou je Bible.

  • Příslušnost ke křesťanství není dána původem nebo narozením, ale křtem a osobním přijetím Ježíše Krista. Všichni křesťané věří v jednoho jediného Boha a ve svatou trojici, kterou je Bůh - Otec, Bůh - Syn a Bůh - Duch svatý.
  • Křesťané věří, že Ježíš zemřel na kříži, třetího dne byl vzkříšen, poté se po 40 dní ukazoval některým ze svých stoupenců a nakonec i se svým tělem vstoupil na nebe. Následně byl, podle bible a víry křesťanů, jeho učedníkům o letnicích seslán Duch svatý, který ve světě nadále působí.
  • Křesťané očekávají druhý příchod Ježíše Krista jako soudce světa na konci dějin. Kristovi následovníci v čele s apoštoly tvořili prvotní církev. Původní jednotné křesťanské uskupení se postupem času rozdělilo do několika větví, které se dnes zpravidla označují jako církve.
  • Většina křesťanů patří k jedné ze dvou hlavních skupin církví: ke katolické církvi nebo k některé z církví vzešlých z protestantské reformace.

Je Bůh dobrý?

Pokud ano, tak proč existuje zlo a utrpení? Podívej se na toto video, které ti řekne víc.

Ještě jsi u nás nebyl/a?

Pro osobní schůzku napiš kazateli.    


Kde sloužíme

Vězeňská služba

Kazatel sboru a dva laičtí členové se pravidelně věnují vězeňské duchovenské péči ve Vazební věznici Litoměřice.

MC Klubíčko

Středisko křesťanské pomoci Klubíčko vzniklo z iniciativy několika maminek a faráře. Komunita spojuje maminky s dětmi a předává hodnoty zdravé rodiny a výchovy.


Služba dětem

Centrum sborové křesťanské výchovy se děje v neděli. Pravidelné programy připravujeme pro skupinu ve věku 11 - 17 let. 

Církevní mateřská a základní škola

Již několik let spravujeme mateřskou a základní školu v Litoměřicích. Klademe důraz na individuální rozvoj dítěte. Chceme dětem předat pevné hodnoty.

Program

Nedělní bohoslužby

V neděli

9:30h

Úterní skupinka

Studium bible

17:30h

Mateřské centrum

Středa a pátek

9:00h

Setkání mužů

Jednou za 14 dní

18:00h

Kazatel sboru

Mgr. Filip Jandovský

Se narodil v roce 1981 v Litoměřicích. Vystudoval teologii na Slovensku. Již 17 let působí jako pastor a od roku 2019 začal sloužit v Litoměřickém sboru. Se svou manželkou má 3 děti. 

Chceš si sjednat osobní schůzku?

Tel: +420 774 647 550

Email: filip.jandovsky@gmail.com


Vytvořte si webové stránky zdarma!